Jag hjälper dig att hitta orden!

Mitt jobb är att formulera mina kunders budskap – och se till att de når fram. Det har jag gjort i mer än 20 år. Först som journalist på några av Sveriges ledande tidningar, och sedan mer än ett decennium tillbaka för företags och organisationers räkning. Min roll är att vara strateg, inspiratör – och inte minst blåslampa – för att orden ska falla på plats och känslan bli den rätta för olika målgrupper.

Bland kunderna kan nämnas: Holmen AB, Holmen Paper, MTR, Bombardier Transportation, Luftfartsverket (LFV), Linköpings kommun, inklusive ett flertal av kommunens bolag samt Regionförbundet Östsam.

Jag är verksam i Sverige och i Luxemburg där jag numera bor. Välkommen att höra av dig med hur jag kan hjälpa dig och ditt företag!